Cum te putem ajuta?

Ghid tranzitie de la CRM Atlastock la postarea din Storia.ro. Pentru mai multe detalii, apasa aici.

Condiții de utilizare

Termeni si Condiții Contractuale Generale privind prestarea serviciilor pe Platforma de Imobiliare Storia

 

Document actualizat la data de 12 Iulie 2020. Puteti accesa versiunea anterioara aici.

 1. Dispoziții generale

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile Generale”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile prestării de servicii de către OLX Online Services Romania SRL pe Platforma de Imobiliare Storia, platformă dedicată postării anunţurilor având ca obiect bunuri imobile. 

1.2. Accesarea şi vizitarea Platformei de Imobiliare, înregistrarea unui cont pe aceasta şi/sau publicarea pe Platforma de Imobiliare de anunțuri pentru vânzarea sau închirierea de bunuri imobile înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor Termeni şi Condiții Generale.

 1. Definiții                                       

În sensul acestor Termeni si Condițiile Generale, termenii folosiți cu majuscule vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

2.1. Platforma de Imobiliare  -  Pagina de internet în forma www.storia.ro sau în orice altă formă care va fi decisă de OLX, incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este OLX, dedicată postării anunțurilor de vânzare sau închiriere de bunuri imobile și alte anunțuri legate de piața imobiliară.             

2.2. Platforma Atlastock  -  Pagina de internet în forma https://ro.atlastock.com sau în orice altă formă care va fi decisă de OLX incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este OLX, dedicată managementului portofoliului de anunțuri ce pot fi publicate pe Platforma de Imobiliare sau pe www.olx.ro și care este accesibilă Partenerilor pe baza introducerii de nume utilizator și parolă.

2.3. Furnizor sau OLX - societatea OLX Online Services Romania S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Bld. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Vest, Et. 5, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1674/2011, CUI 22457535, atribut fiscal RO, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 21738, e-mail: contact@olx.ro.                      

2.4. Anunț - informația despre construcția, vânzarea sau oferirea spre închiriere a unui bun imobil, aflat pe teritoriul României, lansată de un Utilizator în cadrul Platformei de Imobiliare, în condițiile specificate în acești Termenii și Condiții Generale. Valabilitatea anunțului este de 30 de zile calendaristice. Valabilitatea fiecărui Anunț se prelungește automat cu 30 de zile calendaristice în cazul în care nu este dezactivat de Utilizator.

2.5. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată (inclusiv Partenerii) care accesează Platforma de Imobiliare şi/sau Serviciile.

2.6. Utilizator profesionist - orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează serviciile OLX în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

2.7. Partener – profesionistul, persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care desfășoară o activitate în domeniul brokerajului imobiliar (agenție imobiliară) sau în domeniul construcțiilor și al vânzărilor sau al închirierilor de proprietăți noi (dezvoltator), care utilizează Platforma de Imobiliare  în baza relaţiei contractuale cu Furnizorul.

2.8. Condiţii Speciale – documentul scris, semnat între Furnizor şi Partener, parte integrantă a relaţiei contractuale dintre aceştia, prin care se stabilesc elemente comerciale legate de  prestarea Serviciilor şi care se completează cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii.                                                                                                                

2.9. Lista de Prețuri - o listă a prețurilor percepute de OLX ca și contravaloare a Serviciilor de postare prestate, care reprezintă anexă la aceşti Termeni și Condiții Generale și care constituie parte integrantă a acestora; o listă a prețurilor percepute de OLX ca și contravaloare a Serviciilor de promovare prestate (servicii suplimentare și dinamice), care se regăsește în cadrul Platformei de Imobiliare la https://help.storia.ro/hc/ro/articles/360000385185-Optiuni-de-promovare-si-preturi, și care face corp comun cu Termenii și Condițiile Generale și Anexele aferente.

2.10. Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, creată de OLX pentru Utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul Paginii de Imobiliare  și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul Utilizatorului la Cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă.

2.11. Perioada de Facturare - o perioadă de 30 de zile consecutive de prestare a Serviciilor în favoarea Partenerilor, pentru care se emite factura pentru serviciile prestate de către Furnizor Partenerilor pe Platforma de Imobiliare. Prima Perioadă de Facturare va începe din ziua imediat următoare înregistrării Contului Partenerului pe Platforma de Imobiliare

2.12. Serviciile - publicarea pe Platforma de Imobiliare de anunțuri pentru vânzarea sau închirierea de bunuri imobile, serviciile suplimentare de promovare şi orice alte servicii oferite de OLX în cadrul Platformei de Imobiliare.

2.13. Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către  Utilizatori pe Platforma de Imobiliare.

2.14. CRM Extern – orice soluție dedicată managementului portofoliului de anunțuri imobiliare care nu se află în administrarea OLX ce servește la publicarea pe Platforma de Imobiliare sau pe www.olx.ro și care este accesibilă Partenerilor pe baza introducerii de nume utilizator și parolă.

2.15. Scorul de calitate – un algoritm de calcul al bonității fiecarăi anunț în parte bazat pe caracteristicile acestuia și pe comportamentul utilizatorului care l-a publicat pe Platforma de Imobiliare. Caracteristicile, numărul lor și importanța acestora sunt alese de către OLX, sunt la discreția totală a acestuia și cuprind aspecte precum numărul de câmpuri și de caractere de descriere completate, numărul de poze, detaliile locației scoase la vânzare, vechimea anunțului și status-ul de plată al ultimei facturi emise în contul utilizatorului, fără însă a se limita la acestea. 

 1. Conţinutul Anunţurilor. Moderarea

3.1. Este permisă postarea unui singur Anunț privind un bun imobil. Același bun imobil nu poate fi obiectul a două sau mai multe Anunțuri ale Utilizatorului, la momentul respectiv. Un Anunț nu se poate referi la mai mult de un bun imobil (excepţie făcând anunţurile pentru complexurile rezidențiale în integralitatea lor).

3.2. Utilizatorul este obligat să includă în cadrul Anunțurilor cel puțin o fotografie a obiectului Anunțului, folosind formularul disponibil. În cazul în care se șterg toate fotografiile cu Anunțul respectiv în timpul postării lor, Anunțul nu va mai apărea pe Platforma de Imobiliare. Anunțurile vor fi vizibile din nou doar după ce Utilizatorul re-postează cel puțin o fotografie reprezentativă a bunului imobil din Anunț, ceea ce nu va fi considerat a o re-publicare, ci o prelungire a postării iniţiale.

3.3. Conținutul Anunțurilor, inclusiv fotografiile atașate, trebuie să se refere în mod clar la obiectul acestora și să îl descrie într-un mod precis, complet și corect, care să nu inducă în eroare, în special în ceea ce privește starea juridică și tehnică, parametrii legați de prețul și locația obiectului Anunțului.

3.4. Nu este permis ca Utilizatorul să posteze alte fotografii decât cele ale bunului imobil care face obiectul Anunțului, în special cu scopul de a promova firma, marca, logo-ul Utilizatorului sau o terță entitate.

3.5. Nu este permisă postarea de către Utilizator a niciunui fel de text, anunț sau alte informații pe fotografiile care prezintă imobilul, în special postarea numerelor de telefon și a adreselor paginilor web ale Partenerilor, singura excepţie permisă fiind includerea pe fotografia care prezintă imobilul a unui simbol al Partenerului sub forma unui filigran (inscripționare). În același timp, Furnizorul poate include pe oricare dintre fotografiile care prezintă imobilul un filigran cu denumirea Platformei de Imobiliare, cu scopul de a asigura fotografia respectivă împotriva utilizării ei neautorizate de către o terță entitate.

3.6. Utilizatorul care postează fotografii declară că este autorizat să utilizeze aceste fotografii cu scopul de a face publicitate pe Platforma de Imobiliare, respectând regulile specificate în Termenii și Condițiile Generale.

3.7. Prețurile specificate în Anunțuri trebuie exprimate la valoarea cu TVA, fără a include alte taxe sau impozite. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin preturi considerate neserioase de către Furnizor (de ex. preţuri mult inferioare pieţei/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

3.8. Conținutul Anunțului, inclusiv al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestor Termeni și Condiții Generale. Anunțul nu poate avea un conținut ofensator, vătămător, abuziv, ilegal, amenințător, hărțuitor, defăimător, obscen, pornografic, calomnios, discriminatoriu, ostil, care deteriorează imaginea Platformei de Imobiliare sau care induc în eroare sau conţin oferte înşelătoare. Furnizorul se va asigura că niciun Anunţ publicat nu va conține: acte de concurență neloială, link-uri către prestatori de servicii sau către website-uri ale unor terți, oferte pentru bunuri sau servicii a căror vânzare sau prestare este ilegală, date cu caracter personal care identifică sau pot conduce la identificarea unei persoane în lipsa acordului expres al acesteia, viruși sau alte tipuri de fișiere, coduri sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricăror componente software sau hardware, adrese de e-mail înșelătoare sau inexistente.

3.9. Nu este permisă postarea de către Utilizator a unui Anunț care conține o ofertă de achiziționare/cumpărare (în loc de vânzare), reducerea semnificativă, ulterioară postării, a preţului de vânzare sau a chiriei ori manipularea cuvintelor cheie (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu bunul imobil). De asemenea, este interzisă includerea în titlu sau în descrierea anunțului a adreselor de pagini web pe care se desfășoară o activitate similară / concurentă cu Platforma de Imobiliare sau site-urile care aparțin OLX (olx.ro, autovit.ro).

3.10. Utilizatorul trebuie să specifice în conținutul Anunțului datele sale de contact. Datele de contact specificate în conținutul Anunțului trebuie să fie identice cu datele incluse în setările Contului Utilizatorului.

3.11. Orice Anunț poate fi verificat de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă aceşti Termeni si Condiţii vor fi refuzate şi/sau șterse în cel mai scurt timp posibil.

3.12. Ca urmare a constatării nerespectării regulilor din aceşti Termeni si Condiţii de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Platforma de Imobiliare, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 1. fie să modifice parţial Anunţul şi să îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv,
 2. fie să întrerupă continuitatea publicării Anunţului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunţului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Platforma de Imobiliare.

3.13. În cazul refuzării Anunţului şi ștergerii acestuia de pe Platforma de Imobiliare, Furnizorul va notifica Utilizatorii profesioniști, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate.

3.14. Dispozițiile de la punctul 3.13 nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

3.15. Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea Platformei de Imobiliare, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

3.16. Dacă opoziția menționată la punctul 3.15 este întemeiată sau daca circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

 1. Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului profesionist, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Platformei de Imobiliare;
 2. dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La cererea Utilizatorului, taxa poate fi rambursată în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau într-un alt cont indicat de Utilizator.

3.17. Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 3.13:

 1. a) Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
 2. b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La cererea Utilizatorului, taxa poate fi rambursată în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau într-un alt cont indicat de Utilizator.

3.18. Ştergerea unuia sau mai multor Anunţuri duce la scăderea proporţională a numărului de anunţuri contractate de Utilizator. Sumele aferente achitate de Utilizatori cu ocazia achiziţionării pachetului respectiv de Anunțuri nu se returnează.

3.19. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat un Anunţ fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Platforma de Imobiliare  în vederea postării de noi Anunţuri sau administrării Anunţurilor existente, până la încetarea efectivă a contractului dintre părţi.

3.20. În cazul nerespectării regulilor din aceşti Termeni si Condiţii de către unul sau mai multe dintre  Anunțurile publicate de către un Utilizator, OLX  are dreptul să coboare poziția tuturor Anunțurilor Utilizatorului de pe lista rezultatelor motorului de căutare a Anunțurilor. Coborârea poziției Anunțurilor Utilizatorului se va aplica atât la anunțurile actuale aflate în Contul Utilizatorului, cât și la cele noi, adăugate de acesta.

3.21. Cu scopul de a crește eficacitatea Anunțului, OLX are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia.

 1. Principii de funcționare a Platformei de Imobiliare

4.1. Serviciul principal prestat în cadrul Platformei de Imobiliare constă în a oferi Utilizatorilor posibilitatea de a stoca temporar, contra cost, Anunțurile pe server și de a le publica pe Platforma de Imobiliare.

4.2. Nu sunt permise acțiuni ale Utilizatorului al căror efect poate avea ca urmare supraevaluarea poziției Anunțului Utilizatorului pe lista Anunțurilor aflate pe Platforma de Imobiliare. Ca exemplu de supraevaluare a poziției Anunțului pe lista Anunțurilor se consideră, în special, ștergerea Anunțului și modificarea conținutului acestuia constând în modificarea descrierii, fotografiilor sau a prețului și postarea lui din nou, într-o perioadă mai scurtă de 30 de zile. Toate modificările obiectului Anunțului, în special modificarea descrierii sau a prețului ar trebui să fie efectuată în cadrul aceluiași Anunț.

4.3. Utilizatorul este de acord ca OLX să utilizeze Anunțul sau anumite elemente ale Anunțului (printre altele, fotografiile incluse în Anunț), de asemenea, după încheierea postării Anunțului, pe pagina de internet și în materialele publicitare ale Platformei de Imobiliare, precum și pe alte platforme ale sale. În cazul în care se publică anumite elemente ale Anunțului, nu vor fi dezvăluite datele de contact ale Utilizatorului.

4.4. Pentru postarea Anunțurilor, este necesară completarea corectă a formularului electronic pentru adăugarea Anunțului, conform instrucțiunilor indicate în formular.

4.5. OLX începe automat postarea Anunțului în cel mult o oră de la completarea formularului menționat în pct. 4.4.

4.6. Anunțurile Utilizatorilor sunt afișate în ordinea data de scorul de calitate înregistrat de fiecare anunț în parte.

4.7. Utilizatorii vor putea publica Anunţurile postate pe Platforma de Imobiliare şi pe site-ul olx.imobiliare.ro, operat de OLX, sau pe altă subpagină dedicată de imobiliare a site-ului olx.ro conform instructiunilor disponibile pe Platforma de Imobiliare.

4.8. Utilizatorii platformei Atlastock, operată de OLX, vor avea posibilitatea de a exporta direct anunțurile din Atlastock și pe Platforma de Imobiliare şi pe olx.imobiliare.ro sau pe altă subpagină dedicată de imobiliare a site-ului olx.ro conform instrucțiunilor disponibile pe platforma Atlastock.

4.9. Utilizatorii CRM Extern vor putea publica anunțuri prin intermediul acestora numai dacă adresa de mail folosită pentru acest cont nu are cont Atlastock atasat și numai după acordul OLX survenit în urma semnării unui contract de colaborare cu OLX.

5.0. OLX va putea presta servicii pentru punerea la dispoziție și menținerea paginilor web (www) pe domeniul storia.ro. Preţul pentru punerea la dispoziție a paginilor web va fi specificat de fiecare dată în Lista de Prețuri. Domeniile din cadrul paginilor web storia.ro, pe care le folosesc Utilizatorii sunt proprietatea OLX. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica denumirea paginii web și de a refuza prestarea serviciilor sub o anumită denumire pe domeniul olx.ro.

 1. Reguli de utilizare

5.1. Din momentul creării Contului şi al acceptării Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator, se încheie un contract între Utilizator și Furnizor, al cărui obiect este prestarea Serviciilor pe Platforma de Imobiliare, în condițiile specificate în Termenii și Condițiile Generale. În măsura în care semnează cu Furnizorul Condiţii Speciale, Partenerilor li se pot aplica condiţii diferite de cele specificate în aceşti Termeni şi Condiţii Generale.

5.2. Utilizarea Platformei de Imobiliare necesită îndeplinirea cumulată de către Utilizator a următoarelor condiții:

 1. a) înregistrarea corectă a Contului;
 2. b) acceptarea online a Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator sau, în cazul Partenerilor cărora li se aplică Condiţii Speciale, semnarea Condiţiilor Speciale şi acceptarea în scris a conținutului acestor Termeni și Condiții Generale de către respectivii Parteneri;
 3. c) rezultatul pozitiv privind verificarea datelor Utilizatorului, efectuată de OLX;
 4. d) înregistrarea codului de activare (în nu mai mult de 90 de zile de la data generării lui).

  Partenerul agenţie imobiliară nu poate posta niciun Anunţ în legătură cu care nu are încheiat un contract de intermediere cu clientul sau un acord de publicare scris (inclusiv pe email) din partea acestuia.

5.4. Prin crearea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea mesajelor din sistem și a celor care conțin informații privind serviciile Platformei de Imobiliare pe adresa de e-mail dată.

5.5. OLX poate condiționa prestarea în continuare a Serviciilor de transmiterea de către Utilizator pe adresa sediului OLX a documentelor care confirmă datele oferite de Utilizator în setările Contului acestuia.

5.6. Un Utilizator poate înregistra mai mult de un Cont doar cu acordul prealabil al OLX.

5.7. Utilizatorul este obligat să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele de contact incluse în setările Contului Partenerului.

5.8. Nu sunt permise acțiuni ale Utilizatorului care pot îngreuna sau destabiliza funcționarea Platformei de Imobiliare.

5.9. Toate materialele, inclusiv elementele grafice, forma și compoziția acestor elemente (layout), mărcile comerciale și alte informații, disponibile pe paginile de internet ale Platformei de Imobiliare sunt rezervate utilizării exclusive de către OLX. Întregul conţinut al Platformei de Imobiliare, incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea OLX si/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Preluarea sau descărcarea oricăror materiale, informaţii şi/sau date de pe Platforma de Imobiliare în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă si se pedepseşte conform legilor în vigoare.

5.10. Este strict interzisă orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile în cadrul Platformei de Imobiliare cu scopul de a fi puse la dispoziția terțelor persoane în cadrul altor platforme de internet sau în afara internetului. Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către Utilizatori a simbolurilor Platformei de Imobiliare, inclusiv a elementelor grafice, în cadrul propriilor pagini de internet.

5.11. Platforma de Imobiliare poate conţine legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, OLX nefiind răspunzătoare si neasumându-şi nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Platforma de Imobiliare este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât OLX nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți la care se face trimitere pe Platforma de Imobiliare, Utilizatorul accesează acele website-uri şi/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

 1. Preţuri

6.1. Utilizarea Platformei de Imobiliare se face contra cost, toate sumele plătibile de către Utilizatori regăsindu-se în Lista de Prețuri.

6.2. La preţurile menţionate în Lista de Preţuri se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.

6.3. Utilizatorul plăteşte pentru prestarea Serviciilor de către Furnizor următoarele:

 1. a) Pachet de anunţuri conform opţiunii exprimate direct prin intermediul Contului sau în Condiţiile Speciale, după caz;
 2. b) Servicii suplimentare de promovare, care se regăsesc detaliate la https://help.storia.ro/hc/ro/articles/360000385185-Optiuni-de-promovare-si-preturi, conform opţiunii exprimate direct prin intermediul Contului sau în Condiţiile Speciale, după caz;
 3. c) Alte servicii oferite de OLX în cadrul Platformei de Imobiliare şi accesate de Utilizator, dacă este cazul.

6.4. Plata Serviciilor se poate face de către Utilizatori prin trimiterea unui SMS cu suprataxă, card online, transfer bancar, sau prin folosirea creditului din cont conform opțiunilor disponibile pe Platforma de Imobiliare.

6.5. Datele necesare efectuării plăţii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului după completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunţ. SMS-urile care vor conţine alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plăţii nu vor duce la promovarea sau afișarea Anunţului, deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul publicării Anunţului. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS în cazul în care plata publicării Anunţului nu a putut fi confirmată Furnizorului din cauza unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plăţii şi transmiterea SMS-ului de plată conform instrucţiunilor Furnizorului.

6.6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul şi toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de PayU, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

6.7. Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

6.8. Plata pentru Utilizatorii care nu sunt Parteneri se realizează în avans faţă de prestarea Serviciilor, după cum urmează:

 1. Dacă metoda de plată selectată este online, prin card bancar: în RON, la cursul BNR afișat în pagina de plată a procesatorului de plăți PayU;
 2. Dacă metoda de plată este prin SMS, prin cartela PrePay: plata se reţine din creditul în EUR disponibil în contul cartelei;
 3. Dacă metoda de plată este prin SMS, prin abonament telefonic: plata va fi afișată în RON pe următoarea factură de plată către operatorul de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Telekom etc), la cursul de schimb specificat de acesta;
 4. Dacă metoda de plată selectată este prin transfer bancar: în contul OLX comunicat pe Platforma de Imobiliare.

6.9. Plata Serviciilor de către Parteneri este calculată după încheierea Perioadei de Facturare, în funcţie de numărul de Anunțuri postate de Partener în Perioada de Facturare respectivă şi de serviciile accesate. La stabilirea numărului de Anunțuri sunt luate în considerare Anunțurile adăugate în Perioada de Facturare respectivă, precum și acelea a căror valabilitate este prelungită în această perioadă.

6.10. Cu excepţia cazului în care se prevede alt termen de plată în Condiţiile Speciale, plata de către Parteneri pentru serviciile furnizate pe Platforma de Imobiliare se face în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care se depășește termenul de plată cu mai mult de 5 zile, OLX are dreptul de a suspenda imediat prestarea Serviciilor către Partener pe Platforma de Imobiliare, fără a transmite nicio notificare prealabilă în acest sens Partenerului, iar întreaga sumă reprezentând contravaloarea Serviciilor contractate pentru luna în care s-a depăşit cu 5 zile scadenţa va fi plătită către Furnizor cu titlu de clauză penală, indiferent de numărul de anunţuri neepuizate din pachetul contractat sau de Serviciile prestate în luna respective, până la acel moment. În plus, în această situaţie, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a dezactiva Contul Partenerului şi de a-l reactiva, la libera sa discreţie, cu plata unei taxe de reactivare cont al cărei cuantum va fi stabilit de OLX.

6.11. Pentru Serviciile prestate pe Platformei de Imobiliare către Parteneri, Furnizorul are posibilitatea de a alege între a emite facturi în format PDF (Portable Document Format), într-un mod care să nu permită modificarea datelor facturii, trimise direct în contul Partenerului, sau a trimite Partenerului facturi pe suport hârtie. OLX își rezervă posibilitatea de a utiliza orice soluții tehnice sau organizaționale considerate necesare sau impuse de legislaţie având ca scop asigurarea autenticității provenienței și integralității conținutului facturilor transmise direct în Contul Partenerului.

6.12. Indiferent de numărul de Anunțuri postate de-a lungul unei Perioade de Facturare, un Partener va beneficia de următoarele beneficii:

 • Fotografia agenților imobiliari vizibilă în anunțuri;
 • Pagina dezvoltatorului – aplicabil numai în cazul proiectelor/ansamblurilor de locuințe noi;
 • Prezența în directorul agenţiilor/dezvoltatorilor
 • De la momentul la care acest serviciu va fi disponibil, publicarea de anunțuri la nivel global prin intermediul Worldposting.com, în condițiile stabilite de OLX;
 • Reactualizarea automată a Anunțurilor pe Platforma de Imobiliare, o dată la 7 zile de la data postării Anunțului, cât timp Anunțul este activ.
 1. Răspundere

7.1. Este răspunderea integrală a Utilizatorului ca orice Anunț postat de acesta să nu încalce prevederile legii și regulile prevăzute în aceşti Termeni și Condiții Generale. De asemenea, Utilizatorul este singurul responsabil de conformitatea conținutului Anunțului cu starea de fapt și juridică reală a bunului imobil obiect al Anunţului.

7.2. OLX nu va avea nicio răspundere pentru conținutul Anunțurilor, pentru comportamentul Utilizatorilor şi/sau al cocontractanţilor sau colaboratorilor acestora și pentru corectitudinea sau acuratețea Anunțurilor formulate.

7.3. În toate cazurile, răspunderea OLX pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Serviciilor este limitată la valoarea sumelor plătite efectiv de Utilizator ca şi contravaloare a prestării Serviciilor, cu excepţia cazului în care Utilizatorul dovedeşte că Furnizorul i-a adus un prejudiciu material direct prin săvârşirea unei fapte cu intenţie sau culpă gravă. Această clauză a fost acceptată expres de către Utilizator.

 1. Rezilierea contractului

8.1. Ca regulă, relaţia contractuală dintre Utilizator şi Furnizor se încheie pentru o perioadă de 30 de zile şi ulterior se reînnoiește automat cu perioade succesive de câte 30 de zile.

8.2. Un Utilizator (altul decât Partener) poate denunţa unilateral contractul prin dezactivarea Contului, cu plata la zi a sumelor datorate pentru prestarea Serviciilor.

8.3. Un Partener poate denunţa unilateral contractul cu un preaviz trimis Furnizorului prin e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de cel puţin o lună în cazul contractelor pe o perioadă mai mare de 1 an (dacă este cazul) şi cu cel puțin 10 zile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai scurtă de 1 an. Perioada de preaviz începe să curgă  din ziua următoare emiterii facturii pentru Perioada de Facturare pe parcursul căreia a fost notificată denunţarea.

8.4. Contractul poate fi reziliat de către Utilizator în conformitate cu următoarele reguli:

 1. dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Contractul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezentele reglementări;
 2. ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului (ii) trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: contact@storia.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de reziliere în scris la adresa fizică a Furnizorului;
 3. odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între OLX și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
 4. rezilierea contractului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile. Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;
 5. după ștergerea Contului sau încetarea contractului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Platformei de Imobiliare.

8.5. OLX poate denunţa unilateral contractul cu un Partener cu un preaviz trimis acestuia direct în Cont, pe e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin o lună în cazul contractelor pe o perioadă mai mare de 1 an (dacă este cazul) şi cu cel puțin 10 zile în cazul contractelor pe o perioadă mai scurtă de 1 an înainte de data la care încetarea contractului devine efectivă. Partenerul declară că a acceptat expres această clauză.

8.6. OLX are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea de Servicii în cadrul Platformei Imobiliare sau de a declara reziliat contractul încheiat cu orice Utilizator şi de a-i dezactiva Contul în cazul în care acesta încalcă dispozițiile Termenilor si Condițiilor Generale şi/sau ale Condiţiilor Speciale.

8.7. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

8.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 3.15. de mai sus, nu afectează dreptul Utilizatorului de a depune o plângere în conformitate cu articolul 9 din prezentul document.

8.9. Contractul poate fi reziliat de către Utilizatorul profesionist, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 8.4. de mai sus, în absența acceptării modificărilor prezentului document (i.e. Termeni și Condiții Generale), despre care Utilizatorul va fi informat în conformitate cu procedura de la punctul 10.2. de mai jos. În acest caz, pentru a înceta Contractul, Utilizatorul profesionist va notifica OLX imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost notificate modificările. Încetarea Contractului de către Utilizatorul profesionist, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de la notificarea transmisă de acesta, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Platforma de Imobiliare, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

 1. Dispoziții privind sesizările

9.1. Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către OLX a Serviciilor într-un termen de 7 zile de la postarea Anunțului.

9.2. Reclamațiile vor fi comunicate către OLX prin intermediul formularului de contact disponibil pe Platforma de Imobiliare sau în scris la adresa sediului OLX.

9.3. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii lor.

 1. Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere

10.1. Un Utilizator profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:

 1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 2. prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Platformei de Imobiliare, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;
 3. întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului profesionist;
 4. blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul profesionist sau blocarea Contului Utilizatorului profesionist, în conformitate cu punctul 3.13 și următoarele din prezentul document.

10.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea “Contacteaza-ne” disponibilă în Platforma de Imobiliare, în cadrul “Formularului de contact”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150”, vizat de prezenta secțiune sau în scris, la adresa OLX. În cuprinsul reclamației, Utilizatorul profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită OLX să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

10.3. Dispozițiile articolului 9.2. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

10.4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și OLX, în legătură cu serviciile furnizate de OLX, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 10.1. de mai sus. OLX va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar OLX va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

10.5. Utilizatorul profesionist poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.

10.6. Opțiunea medierii este voluntară. OLX își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

 1. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale

11.1. Termenii și Condițiile Generale pot fi modificaţi oricând de către OLX. Modificările și informaţiile privind valabilitatea acestora sunt postate de OLX pe Platforma de Imobiliare. Suplimentar, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică.

11.2. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale vor intra în vigoare la data indicată de Furnizor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care sunt transmise pe cale electronică Utilizatorilor profesioniști (prin e-mail şi/sau direct în Cont), cu rezerva că modificarea Listei de Prețuri care afectează nivelul abonamentului sau a serviciilor suplimentare intră în vigoare la începutul Perioadei de Facturare imediat următoare datei postării modificărilor, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea Utilizatorului. Utilizatorul care nu acceptă modificările poate rezilia contractul prin trimiterea unei comunicări în acest sens către OLX înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Dacă Utilizatorul nu a trimis nicio comunicare privind rezilierea contractului până la intrarea în vigoare a modificărilor, se consideră că a acceptat integral modificările Termenilor și Condițiilor Generale (inclusiv Lista de Prețuri). După momentul intrării în vigoare a modificărilor, la prima logare pe Platforma de Imobiliare Utilizatorul va fi din nou notificat cu privire la modificările Termenilor și Condițiilor Generale. Logarea si postarea pe site înseamnă acceptarea modificărilor respective. Ca acceptare a modificărilor se consideră, de asemenea, reînnoirea automată sau orice editare a Anunțurilor realizată sau solicitată de Utilizator ulterioară datei de la care se aplică modificările, chiar dacă acesta a avut loc fără logarea pe Platforma de Imobiliare.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și Condițiile, precum și raportul juridic dintre Furnizor şi Utilizator se supun legilor române. Orice litigiu între părţi va fi soluționat de instanțele de judecată competente din București.

 

Anexe:

 1. Lista de Prețuri pentru Servicii de Postare


Lista de prețuri practicate pe Storia.ro pentru anunțurile publicate este disponibilă accesând acest link.

 1. Lista de Prețuri pentru Servicii de Promovare

Lista de prețuri pentru servicii suplimentare și dinamice de promovare este disponibilă accesând acest articol.

 1. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal 

S.C. OLX Online Services S.R.L. procesează datele personale ale utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidentialitate.

 1. Masuri de sprijin oferite de Furnizor in contextul epidemiologic COVID-19

Masurile de sprijin oferite de OLX Online Services SRL, precum si conditiile de acordare, sunt disponibile aici.